gallery/ingtra tercüme logo

     Advanced Translation Services

                   Bize ulaşın :  (0282) 726 60 50  - Çerkezköy

                              email:  ceviri@ingtra.com.tr

Ticari Çeviri

Ingtra Çeviri Hizmetleri kurulduğundan bu yana Türkiye'nin birçok şirketinin yurtdışı iletişimini kesintisiz ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmekte ve yine söz konusu şirketlerin her türlü lojistik belgelerini ilgili dile çevirerek gerekli onayları yaptırmaktadır. Ticari alandaki uzman çevirmenlerimizle size anahtar teslimi hizmet sunmaktayız. Bu alandaki çeviriler arasında ticari yazışmalar, ticari belgeler (faturalar, konşimento, çeki listesi, ATR–1 vb.), gümrük belgeleri, akreditif metinleri, sözleşmeler vb. bulunmaktadır.

" Akreditifler
" Anlaşmalar
" Başvurular
" Belgeler
" Beyannameler
" Bilançolar
" Cüzdanlar
" Davetiyeler
" Devirler
" Dokümanlar
" Ekstreler
" Evraklar
" Faturalar
" Formlar
" Gelir tabloları
" Hesaplar
" İbranameler
" İhale çevirileri

" İhale dosyaları
" İhale şartnameleri
" İşlemler
" Kararlar
" Karneler
" Kefaletnameler
" Kimlikler

" Konşimentolar
" Kurul kararları
" Levhalar
" Mizanlar
" Mukaveleler
" Muvafakatnameler
" Patentler
" Planlar
" Poliçeler

" Projeler
" Raporlar
" Resmi belgeler
" Ruhsatlar
" Senetler
" Sertifikalar
" Sigortalar
" Sirkülerler
" Sözleşmeler
" Şartnameler
" Taahhütname
" Teklifler
" Temliknameler
" Ticaret Sicil Gazetesi
" Tüzükler
" Vasiyetnameler
" Yönetmelikler